Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och delar information som samlas in från användare av vår webbplats eller tjänster.


1.Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som användare väljer att lämna till oss när de använder våra tjänster eller skickar in en förfrågan via vår webbplats.

 

2. Användning av personuppgifter

Vi använder personuppgifter för att förbättra våra tjänster, för att kontakta användare med marknadsföring eller erbjudanden, för att svara på förfrågningar eller för att tillhandahålla kundsupport.

 

3. Skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig förlust, obehörig åtkomst, ändring eller radering.

 

4. Delning av personuppgifter

Vi delar endast personuppgifter med tredje part när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller när det krävs enligt lag.

 

5. Användning av cookies och liknande tekniker

Vi kan använda cookies och liknande tekniker för att samla in information om användare och för att förbättra vår webbplats och tjänster.

 

6. Åtkomst och rättigheter

Användare har rätt att begära åtkomst till och rättelse av sina personuppgifter. Användare kan också begära att deras personuppgifter raderas från vår databas.

 

7. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Vi kommer att meddela användare om väsentliga förändringar i policyn.

 

8. Kontakta oss

Om du har några frågor eller bekymmer kring vår hantering av personuppgifter, vänligen kontakta oss.